Anglų kalbos lygiai. Testai, mokymai, vertimai Klaipėdoje.

Anglų kalbos lygiai

Daugelio žmonių gyvenime, anglu kalba užima ne pačią paskutinę vietą pagal naudojimą. Bet ne visiems lemta ją mokėti tobulai ar būti pažystamiems bent minimaliai, todėl anglų kalbos kursai Klaipėdoje išleido jau daug grupių moksleivių, kurie ne tik gavo daug populiariausios kalbos žinių, bet ir įtvirtino jas.

Tam, kad mūsų siūlomi profesionalūs dėstytojai maksimaliai galėtų atlikti savo įsipareigojimus, būtina nustatyti kiekvieno norinčio gauti anglų kalbos žinių lygį. Tokiam tikslui naudojami anglų kalbos testai lygiui nustatyti. Tad, pradžioje, norime Jus supažindinti ir informuoti, kokie yra anglų kalbos lygiai pagal Europos Sąjungos kalbų lygio klasifikaciją.

Anglų kalbos lygiai yra septyni: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ir jais, jei galima taip pasisakyti, yra koduojama dauguma moksleivių, kurie mokosi anglų kalbos. Suprantama, kad kiekvienas kodas turi tam tikrą reikšmę, kuris įvardina testuojamo moksleivio anglų kalbos žinių lygį.

A0 – Beginner lygis, ką ir iš skaičiuko prie raidės galima spėti, kad tokiam lygiui priskiriami moksleiviai, kurie niekada nesimokė anglų kalbos, nesupranta jos pagrindų, žodžių ir frazių.
Greičiausiai daugelis pradedančiųjų anglų kalbos moksleivių nori žinoti, kokius apčiuopiamus rezultatus jie pasieks baigę Beginner kursą ir ką mokėsite? Kaip ir visi pasaulyje egzistuojantys procesai, taip pat ir kalbų mokyme, prasideda nuo pagrindų ir nė vienas moksleivis, kalbos nėra pradėjęs nuo aukštesnio mokymų lygio, jei gyvenime nėra susidūręs su anglų kalba. Todėl baigę Beginner kursą Jūs mokėsite:
1. Anglų kalbos abėcėlę, mokėsite tarimą ir žinosite garsus;
2. Išmoksite pirmuosius žodžius ir turėsite žodyno pradmenis, pradedant nuo skaičių, savaitės dienų ir baigiant mėnesiais bei metų laikais;
3. Susipažinsite su anglų kalbos gramatika – esamuoju ir būtuoju laikais.
4. Mokėsite lengvo pokalbio subtilybes, tokias kaip pasisveikinimas, klausimų uždavimas ir žinoma, atsakyti į juos;
5. Po A0 anglų kalbos kursų mokėsite skaityti ir rašyti.

A1 – Elementary lygis (0-10 teisingi atsakymai) – moksleivis ar studentas jau yra susipažinęs su anglų kalbos pagrindais ir lengviau ją panaudoja praktikoje, todėl baigę Elementary lygį Jūs mokėsite:
1. Gramatines taisykles bei struktūras taisyklingai;
2. Išmoksite palaikyti pokalbį kasdieninėmis temomis, gali būti buitis, šeima, darbas;
3. Mokėsite apibūdinti aplinką ir žmones;
4. Patobulinsite ir praplėsite savo žodyną;
5. Skaitydami suprasite lengvų knygų tekstų turinį;
6. Darysite vis mažiau klaidų rašydami;
7. Mokėsite klausytis anglų kalbos ir perprasti kalbančiųjų minčių dėstymą.

A2 – Pre-Intermedia lygis (11-20 teisingi atsakymai) – kai studentai ir moksleiviai jau moka paklausti, susikalbėti lengvame pokalbyje, bet sudėtingesnėmis temomis jiems trūksta ir suvokimo, ir platesnio žodyno. Laikus jau moka, bet vis dar daro klaidas juos pritaikydami. Baigę Pre-Intermedia kursus mokėsite:
1. Lyginti objektus, išsakyti norus, svajones;
2. Sudaryti rišlius sakinius netikėtose situacijose;
3. Praplėsite žodyną sudėtingesniais žodžiais;
4. Taikant laikus darysite mažiau klaidų;
5. Bet kokios kelionės metu gebėsite pokalbį palaikyti anglų kalba.

B1 – Intermediate lygis (21-30 teisingi atsakymai) – kai moksleiviai jau žino gramatines taisykles ir struktūras, bet vis dar kyla abejonės ir jaučiamas nepasitikėjimas savo jėgomis. Todėl tokiems mokiniams naudinga įtvirtinti jau turimas žinias, kad atsirastų didesnis pasitikėjimas savo jėgomis. Baigę Intermediate lygio anglų kalbos kursus patobulinsite:
1. Kalbos sklandumą;
2. Įtvirtinsite rašymo ir kalbos įgūdžius;
3. Mokėsite rašyti oficialius ir individualius laiškus;
4. Suprasite sudėtingas temas ir terminologiją;
5. Laisvą bendravimą visomis temomis anglų kalba;
6. Mokėsite pagrįsti ir apginti savo nuomonę.

B2 – Upper-Intermediate lygis (31-40 teisingi atsakymai) – kai moksleiviai be jokios įtampos gali bendrauti su kitataučiais bet kuria sudėtinga tema, geba taisyklingai rašyti. Baigę Upper-Internediate kursus mokėsite:
1. Be klaidų, tvirtai reikšti savo mintis, argumentuotai jas apginti;
2. Rengti prezentacijas;
3. Naudoti sudėtingiausias gramatines formas;
4. Vesti derybas anglų kalba.

C1 – Advanced lygis (41-50 teisingi atsakymai) – kai moksleiviai ar studentai gali suprasti pačius sudėtingiausius tekstus ar gramatines struktūras ir anglų kalbą naudoja ne tik asmeninių poreikių tenkinimui, bet ir profesinių ar akademinių tikslų įgyvendinimui. Baigę Advanced lygio kursą mokėsite:
1. Neieškodami žodžių kišenėje bendrauti įvairiose laisvalaikio ar darbinėse situacijose;
2. Be kliūčių analizuosite knygas, filmus ir interpretuosite įvairaus sudėtingumo tekstus;
3. Naudosite visus laikus nenaudodami vertėjo iš lietuvių kalbos.
4. Visiškai pasitikėsite savo anglų kalbos žinojimu.

C2 – Proficiency lygis (51-60 teisingi atsakymai) – suprantama, kad paskutinis ir pats aukščiausias. Kas reiškia, kad moksleiviai ar studentai visiškai lengvai kalba ir rašo anglų kalba, bet mato ir supranta, kad tobulėjimo riba dar nepasiekta. Todėl šio lygio moksleiviams sudaromos itin profesionali aplinka, kas padeda tobulėti ar įtvirtinti žinias individualiose srityse, pradedant nuo asmeninių ir užbaigiant darbiniais santykiais.

Anglų kalbos lygiai išvardinti visi. Tad norinčiųjų sužinoti tikrąjį savo žinių bagažo svorį, laukia anglų kalbos testai ir tik po jų išsprendimo paaiškės Jūsų lygtis. Žinoma, jei testai bus atlikti sąžiningai ir be pašalinės pagalbos, nes tik sąžiningumas prives prie pačių geriausių rezultatų pasiekimo.

 

Anglų kalbos testas

30:00

Pradėkite  "Anglų kalbos testas"!


Jums bus pateikta  60 klausimų.

Kad pradėti testą reikia užpildyti žemiau pateiktus laukus: